ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ

* různé kombinace metod a technik alternativní medicíny * přírodní kosmetika *
* rozmanité druhy masáží *
 zdravé styly cvičení a tance * konzultace * fytoterapie * * kinesiotaping * detoxikace organismu * rekonektivní léčení a harmonizace *
* parafín * výživa * léčitelská praxe * kurzy * přednášky * semináře *

       
   

VOLNÉ SPOLEČENSTVÍ POMÁHAJÍCÍCH ŽEN

Vzniklo z potřeby kruhu žen stejného ladění s touhou uplatnit vlohy a schopnosti v pomoci potřebným. Každá z nás má jiné předpoklady a jiné zaměření, ale všechny máme společný cíl. Pomáhat jak v péči o zdravotní stav jednotlivců, tak i v jejich nasměrování k duchovnímu růstu v běhu všedních dní i v těžkých okamžicích jejich života.

Nabízíme pomoc, oporu a naději pro zvládnutí Vaší momentální životní etapy.


Přijměte prosím nabídnuté ruce ku pomoci. Věříme, že naše práce společně s Vaším odhodláním, úsilím a touhou po změně, může mnohé dokázat.

Vítejte u nás!

PODROBNOSTI O ZMĚNÁCH, NOVINKÁCH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH